Skip to main content
[agro_features_one img=”1167″]

Skovene

Agrio råder over ca. 100 hektar skov, fordelt på nåleskov og løvskov.

Ca. halvdelen af skovene er fredsskov, således at udtagning af træ skal gøres nænsomt og under hensyntagen til den fortsatte skov og træarterne.

Strategien i skovdriften langsigtet, og primært med fokus på at frembringe kvalitets nåletræ til byggeindustrien.

Hensynene

Al skovdrift sker med respekt for og hensyntagen til den naturlige flora og fauna.

En stor del af arbejdet i skovene handler også om udtynding, for at forbedre vilkårene for de tilbageværende træer. Ligesom hensynet til dyrelivet og jagten også er afgørende for arbejdet i skoven.

Senest har vi etableret en hel ny skov på godt 3 hektar med sitkagran. Dels fordi skoven kan blive værdifuld men også fordi en sitkagranskov netop tiltaler krondyrene.

[nk_awb awb_type=”video” awb_image=”1174″ awb_image_size=”full” awb_image_background_size=”cover” awb_image_background_position=”50% 50%” awb_video_mp4=”1208″ awb_video_start_time=”0″ awb_video_end_time=”0″ awb_parallax=”scroll” awb_parallax_speed=”0.5″ awb_parallax_mobile=”true”]
[/nk_awb]