Skip to main content
Energi:
Energipark Krættrup

En hybrid energipark i Frederikshavn Kommune

Energipark Krættrup er et projektforslag, som Agrio har udarbejdet i forbindelse med, at Frederikshavn Kommune har efterspurgt forslag til placering af energianlæg i kommunen. Nye energianlæg skal være et skridt nærmere kommunens målsætning om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2030.

Energipark Krættrup — En hybrid energipark i Frederikshavn Kommune

Energipark Krættrup er et projektforslag, som Agrio har udarbejdet i forbindelse med, at Frederikshavn Kommune har efterspurgt forslag til placering af energianlæg i kommunen. Nye energianlæg skal være et skridt nærmere kommunens målsætning om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2030.
Hvad er energipark Krættrup?

Energipark Krættrup er en kombineret solcelle-, vindmølle- og batteripark, beliggende vest for motorvejen mellem Sæby og Frederikshavn.

Energiparken udgør et samlet areal på ca. 188 hektar. Med projektet kan der forventeligt opstilles et solcelleanlæg med en samlet effekt på ca. 123 MW og minimum tre vindmøller med en samlet effekt på 13,5 MW. Energiproduktionen fra projektet estimeres til at være ca. 168 GWh, svarende til elforbruget for 37.300 antal husstande årligt, beregnet for en husstand med gennemsnitsforbrug på 4500 KWh årligt.

Udover den store energiproduktion lægger projektet vægt på at styrke naturarealer, etablere regenerativt landbrug og inddragelse af lokale lodsejere og beboere, så alle de involverede i projektet nyder fordele af det.

Lokal forankring og initativer

I forbindelse med Energipark Krættrup har vi planlagt en række forskellige tiltag til gavn for naboer og lokalområdet.

Nedenfor har vi beskrevet de forskellige tiltag, som påtænkes at være en del af projektet.

Mulighed for lokalt medejerskab

De nærmeste naboer til projektet vil blive tilbudt at medinvestere i Energipark Krættrup, så de får mulighed for at få en økonomisk gevinst ud af at være nabo til projektområdet.

Betaling til grøn puljeordning

Med VE-lovens krav om den grønne puljeordning forpligter vi os til at betale et engangsbeløb til en grøn pulje i Frederikshavn Kommune, hvor energiparken opstilles. Med Energipark Krættrup forventes en indbetaling på op til 6,6 mio. kr.
Etablering af almennyttig fond

Vi ønsker, at alle i lokalområdet får glæde af den kommende energipark. Derfor vil vi udbetale en procentdel af det årlige overskud fra energiparken til en almennyttig fond, som skal fremme kulturen, naturen og skabe arbejdspladser i lokalområdet i lokalområderne Karup, Øksenhede og Understed.

Styrkelse af lokalinteresser

Med energiprojektet ønsker vi endvidere at fremme det lokale erhvervsliv ved bl.a. at tilbyde jobs til lokale entreprenører og leverandører under etablering af projektet, men også til efterfølgende vedligehold og service. Projektet bidrager endvidere til at Frederikshavn Kommune kan opfylde deres energipolitiske ambitioner og at ny vedvarende energi frembringes til samfundet.

Invester i Danmarks første

virksomhedsfinansierede

bioviversitetspark

Kontakt