Skip to main content
Energi:
Energipark Østervrå

Østervrå Energipark — Lokalforankret solcellepark

Østervrå Energipark er et projektforslag udarbejdet i forbindelse med, at Frederikshavn Kommune har efterspurgt forslag til placering af energianlæg i kommunen. Nye energianlæg skal være et skridt nærmere kommunens målsætning om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2030.

Hvad er Østervrå Energipark?

Østervrå Energipark er en solcellepark, med tilhørende installation og beplantningsbælter, som har en størrelse på ca. 71 ha.

Solcelleparken skal placeres vest for Østervrå og vil blive omkranset af et beplantningsbælte, så anlægget ikke er synligt udefra. Solcelleaparkens placering er nøje udvalgt med højde for omkringlæggende ejendomme, landskab og natur.

Solcelleprojektet har en forventet årlig produktion på, hvad der svarer til elforbruget for ca. 14.000 husstande.

Særligt for projektet Østervrå Energipark er, at det udelukkende er lokale aktører, der står bag. Derfor er en væsentlig del af projektet også at tilbyde en række initiativer for nærområdet, hvilket kan have positiv indvirkning på bosætningen i Østervrå og omegn.

Lokalt orienterede initiativer

Udover at Energipark Østervrå vil medføre, at Frederikshavn Kommune kan øge sit bidrag til Danmarks grønne omstilling, ønsker initiativerne af projektet at tilbyde en række særligt positive initiativer for nærområdet Østervrå.
De forskellige tiltag er beskrevet herunder.

Betaling til grøn puljeordning

Med VE-lovens krav om den grønne puljeordning forpligter initiativtagerne sig til at betale et engangsbeløb til en grøn pulje i Frederikshavn Kommune. Med Østervrå Energipark forventes en indbetaling på op til ca. 2,5 mio. kr. Det forventes at beløbet kan bruges til anlægsprojekter i Østervrå og omegn.

Etablering af stisystemer ved Ådalen

Projektets initiativtagere ejer en betydelig del af ådalen langs Voer Å. På disse arealer, samt de grønne områder langs energiparken, vil der kunne etableres stisystemer

Invester i Danmarks første

virksomhedsfinansierede

bioviversitetspark

Kontakt