Skip to main content
Om Agrio

Hvem er Agrio?

Agrio er en investeringsfond, som investerer i land- og naturarealer. Virksomheden blev grundlagt i 2019 af Peter Bagge-Nielsen og Henrik Hougaard, og siden er ejerkredsen blevet udvidet med Jens Frost Mikkelsen og Rasmus Haugaard. Alle ejere har rødder i den nordjyske muld.

Vores hovedfokus er at udvikle land- og naturprojekter, der fremmer biodiversitet og understøtter en bæredygtig brug af jordressourcer.

Det er vores overbevisning, at de rigtige investeringer i land og natur kan skabe langsigtede løsninger til gavn for både investorer, samfundet og planeten.

I Agrio har vi forskellige virksomhedsaktiviteter, som alle kredser omkring optimal udnyttelse af jord:

Agrio Farming

Forpagter i dag hovedparten af jorden fra Agrio og lejer desuden jord fra andre jordejere. I markplanen for 2024 er der i alt ca. 1.650 hektar. Selskabet drives og udvikles af en række dedikerede medarbejdere.

Agrio Nature

Forpagter alle naturarealer og afgræsningsarealer af Agrio. Der drives i alt 152 hektar med afgræsningsarealer og selskabet blev etableret i 2023.

Hvis du vil vide mere, så kontakt driftsleder Christian Birkbak på mail: christian@agrio.dk eller telefon: +45 40 34 00 26

Organisation

Agrio blev etableret i 2019 og ejes i dag af de fire ejere; Peter Bagge-Nielsen, Henrik Hougaard, Jens Frost Mikkelsen og Rasmus Haugaard.

Udover ejerkredsen består Agrio af direktør Kristian Skov. Både ejerkreds og direktion har et stort netværk og har med tiden har opbygget stor ekspertise inden for opkøb, finansiering, drift og udvikling af land- og naturarealer.

Ledelse

Kristian Skov

Bestyrelse

Peter Bagge Nielsen

Jens Frost Mikkelsen

Henrik Hougaard

Rasmus Haugaard