Skip to main content
[agro_features_one img=”1166″]

Den grønne omstilling

Agrio skal medvirke til den grønne omstilling af landbruget og nogle af de væsentlige indsatsområder er naturpleje og naturforvaltning, samtidig med at vi dyrker moderne planteavl.

Op mod 150 ha af Agrios arealer er varieret natur med enge, græsarealer og bakker. Og hvis man ikke afgræsser og plejer disse arealer, så vil det helt naturligt gro til i skov og krat.

Derfor modtager vi tilskud til at brakpudse eller indhegne områderne og lade dyr afgræsse arealerne. En stor del af disse arealer er udpeget som beskyttet natur.

Det er typisk kreaturer der benyttes til afgræsning, men også islandske heste, der udmærker sig ved at kunne gå ude hele året, bidrager til naturplejen. Afgræsningen foregår fra det tidlige forår til sidst i oktober – indtil der kommer frost.

Dele af naturarealerne er i samarbejde med miljøministeriet udlagt som ekstensive områder, hvor vi har forpligtet os til ikke at opdyrke jorden og ej heller gøde eller sprøjte jorden.

Udtagning af marker

Vi udtager desuden løbende markhjørner og marginale arealer i det hele taget, som volder problemer i forbindelse med markdriften. Det kan være arealer som giver udfordringer i forhold til gylleudbringning, spredning af gødning og i det hele taget kørsel med traktor. Maskiner kan sidde fast eller markerne kan være for skrånende til rationel drift.

Nogle af disse marginale områder i selve markdriften ligger ofte op af arealer, der allerede afgræsses og som måske er udpeget som overdrev el. Natura 2000 områder.

Udtagning af markdrift gør normalt ondt på en landmand, men hvis et irriterende hjørne kan indhegnes og eventuelt afgræsses med en form for pleje- græstillæg, så kan bundlinjen i markdriften måske endda blive forbedret. Eller ihvertfald får vi et plaster på såret og sparer tid og døje i markdriften.

Og sikkert er det jo, at diversiteten i plante- og dyrelivet forbedres ved udtagning og giver nye levesteder til mange arter af insekter, fugle, planter og svampe.

Det er heldigvis sådan i vores område, at de arealer, der har den laveste dyrkningsmæssige værdi, ofte er de arealer der har det største potentiale for at skabe mere natur.

Støtte til hegnsprojekter

Agrio har modtaget støtte af EU og Landbrugsstyrelsen til hegnsprojekter, der sikrer afgræsning og pleje af ekstensive naturarealer.

[nk_awb awb_type=”video” awb_image=”1178″ awb_image_size=”full” awb_image_background_size=”cover” awb_image_background_position=”50% 50%” awb_video_mp4=”1205″ awb_video_start_time=”0″ awb_video_end_time=”0″ awb_parallax=”scroll” awb_parallax_speed=”0.5″ awb_parallax_mobile=”true”]
[/nk_awb]